தொழில்முறை குழு

கலவை தொழில்நுட்பத்தில் 15 வருட அனுபவம்

கான்கிரீட் இணைக்கும் ஆலை

+86 15192791573