தொழில்முறை குழு

கலவை தொழில்நுட்பத்தில் 15 வருட அனுபவம்

கான்கிரீட் குழாய் தயாரிக்கும் இயந்திரம்

+86 15192791573