தொழில்முறை குழு

கலவை தொழில்நுட்பத்தில் 15 வருட அனுபவம்

அறக்கட்டளை இல்லாத வகை கான்கிரீட் இணைப்பு ஆலை

+86 15192791573