தொழில்முறை குழு

கலவை தொழில்நுட்பத்தில் 15 வருட அனுபவம்

முன் கான்கிரீட் கலவை ஆலை

+86 15192791573